Härnösands Kvinnojour för döva och hörselskadade

 

 

   

   

   

Denna symbol visar att informationen finns på teckenspråk

   

Var finns kvinnojouren för döva?

Den finns i Härnösand. Men även om du bor på annan ort kan du vända dig till Härnösand

   

   

Varför en jour för döva i Härnösand?

Härnösand har historiskt varit den enda utbildningsorten i Norra Sverige för döva och hörselskadade. Här finns utbildning för teckenspråkstolkar och Landstingets hörselvård är placerad i Härnösand. Här finns tolkcentral, vuxenrehabilitering och hörseltekniker.

   

   

Vad är en dövjour?

En kvinnojour dit döva och hörselskadade kvinnor kan vända sig och där det finns jourkvinnor som kan teckenspråk.

 

   

   

Vad är en kvinnojour?

En kvinnojour är en plats där kvinnor kan komma med frågor och funderingar. Oftast gäller det problem med våld och kränkningar i relationer. Om man vill kan man vara anonym. Det skrivs inga journaler och det som pratas om kommer att stanna där. På en kvinnojour arbetar endast kvinnor som alla har tystnadslöfte.

 

   

 
   

Svarar du JA på någon av dessa frågor?

Har din partner använt någon typ av våld mot dig?

Har din partner hotat dig och bestämt över dig eller tvingat dig till något du inte vill?

Har din partner hindrat dig från att bestämma över dig själv eller ditt liv?

Har din partner hindrat dig eller förbjudit dig att ha kontakt med personer som är viktiga för dig?

 

Då kanske du behöver prata med någon. Vi finns, du är inte ensam!

 
   

 
   

Vad menas med våld?

Våld kan vara fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt.

Fysiskt våld kan vara t ex slag, sparkar, knuffar, hårluggar, att nypas eller att du blir fasthållen.

Psykiskt våld kan vara att skrämma, hota, skicka obehagliga sms.

Sexuellt våld kan vara att tvinga dig till sex eller ta på dig på ett sätt som känns fel.

 
   

 
   

Vad kan man få hjälp med?

Du kan få råd och stöd.

Det finns möjlighet till plats i ett akut boende om du inte törs el kan bo kvar i din bostad.

 
   

 
   

Hur får man kontakt?

FÖC: 0611-244 55

E-postadress: dovjouren.harnosand@roks.se

Messenger: dovjouren@hotmail.com
(Namnet "Dova" visas i din kontaktlista på Messenger)

   

 
   

PRAKTISKA RÅD FÖR DIG SOM ÄR UTSATT FÖR VÅLD

 

1.     För dagbok

Anteckna varje gång du blir slagen eller hotad. Spara mail och sms.

 

2.     Berätta för någon

Berätta för någon du litar på vad du blivit utsatt för. För din säkerhet är det viktigt att någon känner till vad som händer dig. Du behöver inte känna skuld och skam inför vad du utsätts för. DET ÄR INTE DITT FEL!

 

3.     Dokumentera skadorna

Vid läkarbesök kan du kräva att läkaren fotograferar dina skador. Om du senare väljer att göra en anmälan till polisen finns den dokumentationen sparad i din journal.

 

4.     Ordna en reträttväg

Räkna med att det kan hända igen. Ordna en reträttväg så att du kan ge dig av när som helst på dygnet. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du har någonstans att ta vägen.

 

5.     Sök hjälp

Ta kontakt med socialjour, kvinnojour eller någon i din omgivning som du litar på.

   

 
   

Jag som har tecknat den här informationen gällande Härnösands kvinnojour för döva och hörselskadade jobbar inte själv på kvinnojouren. Jag har endast förmedlat informationen.
   

   

Kontaktuppgifter

  FÖC 0611-244 55  
       
  E-post dovjouren.harnosand@roks.se  
       
  Messenger dovjouren@hotmail.com (Namnet "Dova" visas i din kontaktlista på Messenger)
   

Vid akuta problem ring 112

   

   

Länkar

 

  Kvinnojouren i Härnösand
 

Dövjouren i Malmö

  Dövjouren i Stockholm  
 

Andra kvinnojourer i Sverige (ROKS)

 
 

Andra kvinnojourer i Sverige (SKR)

 
     

   

Säkerhet

   

Att tänka på när du surfar på Internet. Om du surfar hemifrån kan andra i samma hushåll se var du varit.

För att radera spåren efter dig på Internet gör så här:

   
   
   
   
   

Att tänka på när du använder Messenger (MSN). Om du använder messenger sparas ibland alla konversationer i datorn.

För att kolla om Messenger sparar konversationer och även ta bort dem gör så här:

   
   
   
   

   

   

Senast uppdaterad: 2009-04-15

Webmaster: Helena

e-postadress till webmaster: dovjouren.harnosand@roks.se